ຄະນະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຫລວງພະບາງ ຢ້ຽມຢາມພູສີກລຸບ

ວັນທີ 18/10/2017  ຄະນະເສດຖະກິດພິເສດແຂວງຫລວງພະບາງ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການກຸ່ມບໍລິສັດພູສີ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ