ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ຫຼື (PCD) ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການໃຫ້ບໍລິການວຽກງານວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງແບບຄົບວົງຈອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ 6 ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ເປີດການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017 ດ້ວຍລາຄາ 1.350 ກີບ/ຮຸ້ນ.ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນມື້ທຳອິດຂອງບໍລິສັດຖືວ່າດີສົມຄວນ, ໂດຍມີການຊື້-ຂາຍທັງໝົດ 205.200 ຮຸ້ນ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 266 ລ້ານກວ່າກີບ.

ຂະນະທີ່ ປັດຈຸບັນ, ລາຄາຮຸ້ນຫຼ້າສຸດມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນ-ລົງຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຢູ່ທີ່ 1.540 ກີບ/ຮຸ້ນ ແລະ ມີມູນຄ່າຕະຫຼາດຢູ່ສະເລ່ຍໂດຍລວມປະມານ 1 ຕື້ກີບ/ມື້. ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (PCD) ທີ່ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກໃນນາມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສູງນອນໃນເຄືອຂອງບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກພັກ-ລັດຖະບານໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງບັນດາໂຄງການສໍາຄັນຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງເປັນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງອັນດັບຕົ້ນໆຂອງລາວ ຊຶ່ງນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນ ຕ່າງກໍ່ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສູງໃນວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ທັງຍັງເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວນຳອີກ.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສື່ສຽງຂອງບໍລິສັດພົ້ນເດັ່ນໃນເວທີລະດັບຊາດ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ; ທັງໝົດນີ້ແມ່ນສົ່ງຜົນບວກໂດຍກົງຕໍ່ລາຄາຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ມີການເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ. ປັດຈຸບັນ, ລາຄາຮຸ້ນຂຶ້ນ-ລົງໃນລະດັບ 1.300 – 1.500 ກີບ/ຮຸ້ນ ແລະ ມີການຊື້-ຂາຍຢູ່ລະຫວ່າງ 100 ຫາ 10 ພັນຮຸ້ນ/ມື້. ເຫດຜົນທີ່ລາຄາຮຸ້ນມີການເໜັງຕິງເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນຜົນປະກອບການຂອງບໍລິສັດຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ, ມີການຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງ ຕລຊລ ໄດ້ໃນລະດັບດີ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແຮງຍູ້ຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດສົນໃຈເຂົ້າມາຮ່ວມທຸລະກິດໃນຫຼາຍໂຄງການຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຢູ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ (ວຽງຈັນ-ປາກເຊ) ທີ່ສັງຄົມລາວໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຂະນະນີ້.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ (ວຽງຈັນ – ປາກເຊ) ມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດປະມານ 4 ຕື້ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 4 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກລັດຖະບານກໍຄືກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບກໍ່ສ້າງໃນຊ້ວງທີ 4 (ນັບແຕ່ ເຊໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ນາປົ່ງ ແຂວງສາລະວັນ), ມີລວງຍາວທັງໝົດ 135,2 ກິໂລແມັດ ແລະ ມູນຄ່າກໍ່ສ້າງປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ 1 ຕື້ 235 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າປະເທດເຮົາຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ໂດຍລວມຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ກໍຍັງມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນ-ລົງຕາມຈັງຫວະກົນໄກເສດຖະກິດ (ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນຕາຕະລາງ)

 ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ຕລຊລ ກ່ຽວກັບພາບລວມການຊື້ – ຂາຍຮຸ້ນ ປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2021 ລະບຸວ່າ: ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນລະດັບ 4,17% ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນລະດັບ 9.973 ກີບ/ໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,1% ທຽບກັບໄຕມາດຜ່ານມາ. ຂະນະດຽວກັນ, ດັດຊະນີ ຕລຊລ ປິດໃນລະດັບ 628.19 ຈຸດ ປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 9,82% ທຽບກັບໄຕມາດຜ່ານມາ (ທ້າຍໄຕມາດ 2 ປີ 2021).

• ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,82% ທຽບໃສ່ໄຕມາດຜ່ານມາ (ໄຕມາດ 2 ປີ 2021).

• ການຊື້-ຂາຍຜ່ານນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຍັງຖືເປັນຊ່ອງທາງຫຼັກທີ່ນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ນິຍົມໃຊ້, ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 58,68% ແລະ ຜ່ານ HTS ແມ່ນກວມເອົາ 41,32% ຂອງການຊື້-ຂາຍທັງໝົດ.

• ຮຸ້ນ BCEL ເປັນຮຸ້ນທີ່ມີການຊື້-ຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ກວມເອົາ 75,02% ຂອງມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍທັງໝົດ ແລະ ການຊື້ຂາຍຂອງອີກ 10 ບໍລິສັດ ລວມກັັນກວມເອົາ 24,98% ຂອງມູນຄ່າການຊື້ຂາຍທັງໝົດ.

• ບັນຍາກາດການຊື້ – ຂາຍຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ຢູ່ໃນອັດຕາ 23,44% ແລະ 76,56% ຂອງມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍທັງໝົດຕາມລໍາດັບ.

(ເນື້ອໃນ-ພາບ: ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ]