ຄວາມສຳເລັດ

ກໍ່ສ້າງທາງ

ຊື່ໂຄງການເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາໄລຍະເວລາ 
ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທາງເວັ້ນຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ພ້ອມຂົວເບຕົງ 1 ແຫ່ງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2009-2012ສຳເລັດ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລຽບຊາຍແດນລາວ – ຫວຽດນາມ – ກໍາປູເຈຍ ແຂວງ ອັດຕະປືກົມຊ່າງແສງ2014-2019ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ເພື່ອກໍ່ສ້າງທາງ ຕາດກວາງຊີ ຍາວ 24 ກິໂລແມັດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2016-2018ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ
ກໍ່ສ້າງທາງ ຍາວ 118 ກິໂລແມັດ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວPlanning for 2017-2021ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ
ເສັ້ນທາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງສະພາເຂດເສດຖະກິດພິເສດPlanning for 2017-2021ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ
ສຳຫຼວດ-ອອກແບບເພື່ອ ກໍ່ສ້າງທາງ 4 ເລນໃນຕົວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ຍາວ 6.1 ກິໂລແມັດ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວPlanning for 2017-2021ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ
ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ທາງເວັ້ນຕົວເມືອງ ຫາ ບ້ານຫາດຮ່ຽນ ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງPlanning for 2017-2021ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ

ບຳລຸງຮັກສາທາງ

ຊື່ໂຄງການເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາໄລຍະເວລາ 
ໂຄງການວຽກສ້ອມແປງທາງ ແບບສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນ ແຕ່ບ້ານ ປາກມອງ – ຊາຍແດນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2012-2013ສຳເລັດ
ໂຄງການແກ້ໄຂ ແບບສຸກເສີນ ແຕ່ບ້ານ ຊຽງແມນ ຫາ ຊາຍແດນ ເມືອງ ຫົງສາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2012-2013ສຳເລັດ
ໂຄງການ ສ້ອມແປງທາງ ແບບສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນ ແຕ່ບ້ານ ພູທິດເຜີ້ງ ຫາ ຊາຍແດນຫວຽດນາມ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2012-2014ສຳເລັດ
ໂຄງການ ແກ້ຂຸກເສີນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ເມືອງ ໂພນໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2013ສຳເລັດ
ໂຄງການແກ້ໄຂສຸກເສີນດ້ວຍກົນຈັກ ເມືອງ ໂພນໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2013ສຳເລັດ
ໂຄງການແກ້ໄຂສຸກເສີນເມືອງນໍ້າບາກ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2013ສຳເລັດ
ໂຄງການ ແກ້ໄຂສຸກເສີນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ເມືອງ ຈອມເພັດ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2013ສຳເລັດ
ໂຄງການ ວຽກສ້ອມແປງທາງ ແບບສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູ, ແຕ່ສະຖານີວິທະຍຸຫຼັກ 4 ຫາ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2014-2015ສຳເລັດ
ໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຫຼັງລະດູຝົນ ເມືອງ ໂພນທອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2016ສຳເລັດ

ປັບປຸງທາງ

ຊື່ໂຄງການເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາໄລຍະເວລາ 
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ໃນເທດສະບານເມືອງຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2009-2010ສຳເລັດ
ໂຄງການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງ ເມືອງ ໂພນໄຊ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2009-2011ສຳເລັດ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັ້ນທາງເລກທີ 3503 ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2009-2011ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ຕອນທາງແຕ່ບ້ານ ອູ້ ຫາ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2015-2018ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
ໂຄງການທາງຍົກລະດັບ, ບ້ານກິ່ວເຈຍ, ເມືອງເຮີບ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ2015-2018ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ

Get in touch

Location

ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະຫາຊົນ

ຊັ້ນ 6, ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ, ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ້ານຫັດສະດີ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Contact Us

ໂທ: +85621 265394, ແຟັກ: +85621265394

ມືຖື: +856 20 28949945

ອີເມວ:    info@pcdlao.com