ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ການພັດທະນາສັງຄົມ

ຄຽງຄູ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແກ່ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. PCD ຈຶ່ງພັດທະນາຍຸດທະສາດ CSR ຕໍ່ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບແລະເປັນແບບຢ່າງຕະຫຼອດມາ, ບໍລິສັດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຫຼາຍຢ່າງທີ່ສໍາຄັນເປັນແບບສ່ວນຕົວ ຫຼື ສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານການກຸສົນຂອງລັດຖະບານ.

ໂຄງການ CSR ທີ່ເດັ່ນ / ກິດຈະກໍາ

  • ການບໍລິຈາກຊ່ວຍໂຮງຮຽນປະຖົມທີ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ, 2016
  • ການບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, 2016
  • ການບໍລິຈາກຊ່ວຍບູລະນະບູຮານສະຖານ ທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, 2015

Get in touch

Location

ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະຫາຊົນ

ຊັ້ນ 6, ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ, ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ້ານຫັດສະດີ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Contact Us

ໂທ: +85621 265394, ແຟັກ: +85621265394

ມືຖື: +856 20 28949945

ອີເມວ:    info@pcdlao.com