PHOUSY CONSTRUCTION

OUR VISION

ວິໄສທັດ:ບໍລິສັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈະກ້າວຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດແລະຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປເຖິງຂົງເຂດປະຊາຄົມອາຊຽນໃນອະນາຄົດ.

OUR MISSION

ພາລະກິດ: ບໍລິສັດຕັ້ງໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນລະດັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ ເຊັ່ນ: ຄຸນນະພາບ, ທັນກັບເວລາ, ເອົາໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ ແລະຊື່ສັດ ເປັນທໍາ ຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານແລະລູກຄ້າ.

OUR EXPERTISE

ບົນພື້ນຖານທ່າແຮງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບທັງຄວາມ ສາມາດ ແລະ ປະສົບການ, ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸ ແລະ ສໍາເລັດຫຼາຍໂຄງການ ດ້ວຍຄຸນນະພາບຕາມຄາດໝາຍ, ດັ່ງນັ້ນ PCD ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກໍ່ຄືລັດຖະບານ ມອບໝາຍວຽກໂຄງການເຊິ່ງມີຫຼາຍຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ

ວຽກງານແກ້ໄຂສ້ອມແປງເສັ້ນທາງສຸກເສີນ ໃນທົ່ວປະເທດ

ວຽກງານກໍ່ສ້າງແລະວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆເຊັ່ນ: ການຂົນຍ້າຍດິນ ແລະວຽກປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ ຕາມເສັ້ນທາງ ແລະແມ່ນ້ໍາໃຫຍ່

ວຽກງານກໍ່ສ້າງແລະຂະຫຍາຍສະຫນາມບິນ

ACHIEVEMENT

ROAD CONSTRUCTION

👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທາງເວັ້ນຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງພ້ອມຂົວເບຕົງ 1 ແຫ່ງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2009-2012

👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລຽບຊາຍແດນລາວ – ຫວຽດນາມ – ກໍາປູເຈຍ ແຂວງ ອັດຕະປື

   ▶ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ກົມຊ່າງແສງ

   ▶ໄລຍະເວລາ: 2014-2019

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus ul

👉 ຊື່ໂຄງການ: ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ເພື່ອກໍ່ສ້າງທາງ ຕາດກວາງຊີ ຍາວ 24 ກິໂລແມັດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

    ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

    ▶ ໄລຍະເວລາ: 2016-2018

👉 ຊື່ໂຄງການ: ກໍ່ສ້າງທາງ ຍາວ 118 ກິໂລແມັດ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

    ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ

    ▶ ໄລຍະເວລາ: Planning for 2017-2021

👉 ຊື່ໂຄງການ: ເສັ້ນທາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

    ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ສະພາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

    ▶ ໄລຍະເວລາ: Planning for 2017-2021

👉 ຊື່ໂຄງການ: ສຳຫຼວດ-ອອກແບບເພື່ອ ກໍ່ສ້າງທາງ 4 ເລນໃນຕົວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ຍາວ 6.1 ກິໂລແມັດ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

    ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ

    ▶ ໄລຍະເວລາ: Planning for 2017-2021

👉 ຊື່ໂຄງການ: ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ທາງເວັ້ນຕົວເມືອງ ຫາ ບ້ານຫາດຮ່ຽນ ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

    ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

    ▶ ໄລຍະເວລາ: Planning for 2017-2021

ROAD MAINTENANCE

👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການວຽກສ້ອມແປງທາງ ແບບສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນ ແຕ່ບ້ານ ປາກມອງ – ຊາຍແດນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2012-2013
👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການແກ້ໄຂ ແບບສຸກເສີນ ແຕ່ບ້ານ ຊຽງແມນ ຫາ ຊາຍແດນ ເມືອງ ຫົງສາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2012-2013
👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການ ສ້ອມແປງທາງ ແບບສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນ ແຕ່ບ້ານ ພູທິດເຜີ້ງ ຫາ ຊາຍແດນຫວຽດນາມ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2012-2014
👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການ ແກ້ຂຸກເສີນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ເມືອງ ໂພນໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2013
👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການແກ້ໄຂສຸກເສີນດ້ວຍກົນຈັກ ເມືອງ ໂພນໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2013
👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການແກ້ໄຂສຸກເສີນເມືອງນໍ້າບາກ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2013
👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການ ແກ້ໄຂສຸກເສີນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ເມືອງ ຈອມເພັດ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2013
👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການ ວຽກສ້ອມແປງທາງ ແບບສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູ, ແຕ່ສະຖານີວິທະຍຸຫຼັກ 4 ຫາ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2014-2015
👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຫຼັງລະດູຝົນ ເມືອງ ໂພນທອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2016

ROAD
IMPROVEMENT

👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ໃນເທດສະບານເມືອງຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2009-2011
👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງ ເມືອງ ໂພນໄຊ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2009-2011

👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັ້ນທາງເລກທີ 3503 ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2009-2011
👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ຕອນທາງແຕ່ບ້ານ ອູ້ ຫາ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2015-2018

👉ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການທາງຍົກລະດັບ, ບ້ານກິ່ວເຈຍ, ເມືອງເຮີບ, ແຂວງຫລວງພະບາງ

   ▶ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ: ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ▶ ໄລຍະເວລາ: 2015-2018

NEWS

VIDEO

CAREER

Get in touch

Location

ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະຫາຊົນ

ຊັ້ນ 6, ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ, ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ້ານຫັດສະດີ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Contact Us

ໂທ: +85621 265394

ມືຖື: +856 20 28949945

ອີເມວ:    info@pcdlao.com