ກໍານົດມື້ປິດບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (ພກພ) ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ່ຖືຮຸ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ຊາບໂດຍທົ່ວເຖິງກັນວ່າ ພກພ ໄດ້ກໍານົດມື້ປິດບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພກພ ເປັນວັນທີ 26/03/2018 ນັ້ນ ໝາຍເຖິງວັນປິດບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສໍາລັບການກໍານົດຜູ້ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພກພ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ຜູ້ມິສິດໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນຂອງຮຸ້ນ ພກພ ປະຈໍາ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2017.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຊາບ.

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອກະສານແຈ້ງການໄດ້ຈາກລິ້ງນີ້