PCD ຢືນຢູ່ໃນ 3 ບໍລິສັດ ທີ່ມີມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ປະຈຳເດືອນມັງກອນ 2022.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຜ່ານສື່ອອນລາຍຂອງ ຕລຊລ ເລື່ອງການສະຫຼຸບມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ໂດຍແຍກຕາມບໍລິສັດ ແລະ ປະເພດຜູ້ລົງທຶນ ປະຈຳເດືອນມັງກອນ 2022. ໃນນີ້, 3 ອັນດັບທຳອິດທີ່ມີມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດພາຍໃນເດືອນ ປະກອບມີ 03 ພາກສ່ວນໄດ້ແກ່: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL), ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-Gen) ແລະ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (PCD).

ໃນນີີ້, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຂອງຮຸ້ນທັງ 03 ບໍລິສັດ ທີ່ມີມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ ເປັນກຣາຟຟິກ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍດັ່ງນີ້:1. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL) ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ 2,238,565,000 ກີບ ເທົ່າກັບ 66.71 ເປີເຊັນ; 2. ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-Gen) ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ 833,376,000 ກີບ ເທົ່າກັບ 24.83 ເປີເຊັນ; 3. ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (PCD) ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ 140,755,500 ກີບ ເທົ່າກັບ 4.91 ເປີເຊັນ;4. ສ່ວນຮຸ້ນອື່ນໆ ລວມມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ 142,776,800 ກີບ ເທົ່າກັບ 4.27 ເປີເຊັນ.

ນອກນັ້ນ, ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ຫາກແຍກຕາມປະເພດຜູ້ລົງທຶນ ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:+ ຜູ້ຂາຍ: – ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ປະເພດສະຖາບັນ 3.8% – ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ປະເພດບຸກຄົນ 50.2% – ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ປະເພດສະຖາບັນ 0.2% – ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ປະເພດບຸກຄົນ 45.8% + ຜູ້ຊື້: – ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ປະເພດສະຖາບັນ 2.8% – ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ປະເພດບຸກຄົນ 29.4% – ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ປະເພດສະຖາບັນ 1.9% – ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ປະເພດບຸກຄົນ 65.9%

[ເນື້ອໃນ-ພາບ: ຕລຊລ]

Leave a Reply

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *